galakta.pl
Forum wydawnictwa gier planszowych Galakta

Materiały dodatkowe - Spis kart

Nemomon - Nie 22 Sie, 2010
Temat postu: Spis kart
Numer: 1
Nazwa: Defender of the Hold // Obrońca twierdzy
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 1
Koszt Lojalności: K
Siła: 1
Wytrzymałość: 1
Cechy: Wojownik.
Treść: Tylko Pole Bitwy.

Numer: 2
Nazwa: Zhufbar Engineers // Zhufbarscy inżynierowie
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: K
Siła: 1
Wytrzymałość: 3
Cechy: Inżynier.
Treść: Wymuszony: Kiedy ta jednostka opuszcza grę, każdy przeciwnik musi poświęcić jednostkę w odpowiadającej stree.

Numer: 3
Nazwa: Hammerer of Karak Azul // Młociarz z Karak Azul
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: K
Siła: 1
Wytrzymałość: 2
Cechy: Wojownik. Elita.
Treść: Odporność 1 (zawsze, kiedy tej jednostce zostaną przydzielone obrażenia, anuluj 1 z tych obrażeń).

Numer: 4
Nazwa: Troll Slayers // Zabójcy trolli
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: K
Siła: 1
Wytrzymałość: 3
Cechy: Zabójca.
Treść: Pole Bitwy. Ta jednostka zyskuje {S}{S}, jeśli w tej strefie znajdują się co najmniej dwa rozwinięcia.

Numer: 5
Nazwa: Runesmith // Kowal run
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: K
Siła: 1
Wytrzymałość: 1
Cechy: Kapłan.
Treść: Misja. Akcja: Wydaj 2 żetony zasobów, aby do końca tej tury wybrana jednostka zyskała {S}.

Numer: 6
Nazwa: Durgnar the Bold // Durgnar Śmiały
Unikatowa: Tak
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: KKK
Siła: 2
Wytrzymałość: 2
Cechy: Bohater. Wojownik.
Treść: Tylko jeden Bohater na strefę. Jeśli jakaś strefa twojej Stolicy płonie, ta jednostka zyskuje {S}{S}.

Numer: 7
Nazwa: King Kazador // Król Kazador
Unikatowa: Tak
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 6
Koszt Lojalności: KKKKK
Siła: 3
Wytrzymałość: 6
Cechy: Bohater. Wojownik.
Treść: Tylko jeden Bohater na strefę. Odporność 2. Przeciwnicy nie mogą wybierać tej jednostki za cel efektów kart, chyba że zapłacą o 3 żetony zasobów więcej za każdy efekt.

Numer: 8
Nazwa: Dwarf Cannon Crew // Załoga krasnoludzkiego działa
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: KK
Siła: 1
Wytrzymałość: 2
Cechy: Inżynier.
Treść: Wymuszony: Kiedy ta jednostka wchodzi do gry, przejrzyj pięć wierzchnich kart ze swojej talii. Jeśli znalazłeś jakieś karty Wsparcia o koszcie 2 lub niższym, umieść w tej stree jedną z nich. Następnie wtasuj pozostałe karty z powrotem do talii.

Numer: 9
Nazwa: Dwarf Masons // Krasnoludzcy kamieniarze
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: KK
Siła: 1
Wytrzymałość: 3
Cechy: Inżynier.
Treść: Wymuszony: Kiedy ta jednostka wchodzi do gry, umieść w tej stree wierzchnią kartę ze swojej talii jako rozwinięcie.

Numer: 10
Nazwa: Krasnoludzki zwiadowca
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: KK
Siła: 1
Wytrzymałość: 2
Cechy: Zwiadowca.
Treść: Zwiad. Misja. Wymuszony: Kiedy inna twoja jednostka {K} opuszcza grę, zadaj 1 obrażenie wybranej jednostce lub Stolicy.

Numer: 11
Nazwa: Mountain Brigade // Górska brygada
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 4
Koszt Lojalności: KK
Siła: 2
Wytrzymałość: 6
Cechy: Wojownik.
Treść: N/A

Numer: 12
Nazwa: Ironbreakers of Ankhor // Żelaźni Bracia z Ankhor
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 5
Koszt Lojalności: KK
Siła: 2
Wytrzymałość: 3
Cechy: Wojownik. Elita.
Treść: Odporność X (zawsze, kiedy tej jednostce zostaną przydzielone obrażenia, anuluj X z tych obrażeń). X to liczba rozwinięć w tej stree.

Numer: 13
Nazwa: Rune of Fortitude // Runa Żywotności
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: K
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Runa.
Treść: Każda jednostka atakująca tę strefę traci {S},
chyba że kontrolujący ją gracz zapłaci 1 żeton
zasobów za każdą jednostkę.

Numer: 14
Nazwa: Keystone Forge // Kuźnia Węgielna
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: K
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Budowla.
Treść: Królestwo. Wymuszony: Na początku swojej tury wylecz 1 obrażenie swojej Stolicy.

Numer: 15
Nazwa: Organ Gun // Działo Organkowe
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 0
Koszt Lojalności: KK
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Dodatek. Broń.
Treść: Kiedy jednostka, do której dołączono tę kartę, broni się, zyskuje {S}{S}.

Numer: 16
Nazwa: Master Rune of Dismay // Mistrzowska Runa Zwątpienia
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 4
Koszt Lojalności: KKK
Siła: 2
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Runa.
Treść: Królestwo. Koszt zagrania jednostek przez przeciwnika jest większy o 1.

Numer: 17
Nazwa: A Glorious Death // Chwalebna Śmierć
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Misja
Koszt: 0
Koszt Lojalności: KK
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Misja. Akcja: Poświęć jednostkę znajdującą się na tej Misji, aby zniszczyć do dwóch wybranych atakujących jednostek. Możesz to zrobić tylko wtedy, jeśli na tej karcie znajduje się 3 lub więcej żetonów zasobów.
Misja. Wymuszony: Jeśli tę Misję wypełnia jakaś jednostka, na początku swojej tury umieść na tej karcie 1 żeton zasobów.

Numer: 18
Nazwa: Grudge Thrower // Mściciel
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 1
Koszt Lojalności: KK
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Oblężenie.
Treść: Pole Bitwy. Akcja: Wydaj 1 żeton zasobów i poświęć jakąś jednostkę, aby do końca tej tury każda atakująca lub broniąca się jednostka zyskała {S}.

Numer: 19
Nazwa: Burying the Grudge // Pogrzebanie uraz
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 0
Koszt Lojalności: KK
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Zyskujesz 1 żeton zasobów za każdą jednostkę, która podczas tej tury tra na stos kart odrzuconych.

Numer: 20
Nazwa: Stubborn Refusal // Zażarty opór
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: K
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Przesuń wszystkie obrażenia z jednej wybranej jednostki na inną wybraną jednostkę znajdującą się w odpowiadającej stree dowolnego gracza.

Numer: 21
Nazwa: Striking the Grudge // Zmazanie urazy
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 1
Koszt Lojalności: KKK
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Do końca tej tury wybrana atakująca lub broniąca się jednostka zyskuje {S}{S}.

Numer: 22
Nazwa: Grudge Thrower Assault // Atak Mściciela
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: KKK
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Zagraj podczas walki, po przydzieleniu obrażeń. Akcja: Zniszcz wybraną atakującą jednostkę.

Numer: 23
Nazwa: Demolition! // Wyburzenie!
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: K
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Zniszcz wybraną kartę Wsparcia lub rozwiniecie.

Numer: 24
Nazwa: Wake the Mountain // Przebudzenie góry
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: KK
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Umieść trzy wierzchnie karty ze swojej talii na swoim Polu Bitwy lub w Królestwie jako rozwinięcia. (Wszystkie trzy rozwinięcia muszą trać do tej samej strefy.)

Numer: 25
Nazwa: Master Rune of Valaya // Mistrzowska Runa Valayi
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: K
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Zaklęcie. Runa.
Treść: Akcja: Anuluj wszystkie obrażenia przydzielone podczas fazy Pola Bitwy w tej turze.

Numer: 26
Nazwa: Peasant Militia // Chłopska milicja
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 0
Koszt Lojalności: I
Siła: N/A
Wytrzymałość: 3
Cechy: Wojownik.
Treść: N/A

Numer: 27
Nazwa: Reiksguard Knights // Gwardia Reiklandu
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: I
Siła: 1
Wytrzymałość: 2
Cechy: Rycerz.
Treść: Kontratak 2 (kiedy ta jednostka zostaje obrońcą, natychmiast zadaje 2 obrażenia w walce).

Numer: 28
Nazwa: Bright Wizard Apprentice // Uczeń Płomienia
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: II
Siła: 1
Wytrzymałość: 1
Cechy: Czarodziej.
Treść: Misja. Akcja: Wydaj 2 żetony zasobów, aby wybrać efekty właśnie aktywowanej Akcji przez inną kartę Jednostki lub Wsparcia. Anuluj efekty tej Akcji. (Tylko raz na turę.)

Numer: 29
Nazwa: Nuln Tinkerers // Majstrowie z Nuln
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: I
Siła: 1
Wytrzymałość: 3
Cechy: Inżynier.
Treść: Królestwo. W każdej turze koszt zagrania twojej pierwszej karty Wsparcia jest niższy o 1.

Numer: 30
Nazwa: The Greatswords // Gwardia Elektorska
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 4
Koszt Lojalności: II
Siła: 1
Wytrzymałość: 4
Cechy: Wojownik. Elita.
Treść: Wymuszony: Do końca tej tury ta jednostka zyskuje {S}, za każdym razem, gdy w tej stree pojawia się jakaś jednostka.

Numer: 31
Nazwa: Sigmar’s Blessed // Błogosławieni Sigmara
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: II
Siła: 1
Wytrzymałość: 1
Cechy: Kapłan.
Treść: Wymuszony: Kiedy ta jednostka opuszcza grę, cofnij wybraną jednostkę w odpowiadającej stree
dowolnego gracza na rękę jej właściciela.

Numer: 32
Nazwa: Thyrus Gorman // Thyrus Gorman
Unikatowa: Tak
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: III
Siła: 3
Wytrzymałość: 3
Cechy: Bohater. Czarodziej.
Treść: Tylko jeden Bohater na strefę. Wymuszony: Kiedy twoja tura się kończy, ta jednostka otrzymuje 1 obrażenie.

Numer: 33
Nazwa: Huntsmen // Łowcy
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 1
Koszt Lojalności: I
Siła: 1
Wytrzymałość: 1
Cechy: Zwiadowca.
Treść: Tylko Misja.

Numer: 34
Nazwa: Warrior Priests // Kapłani-wojownicy
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: I
Siła: 1
Wytrzymałość: 1
Cechy: Wojownik. Kapłan.
Treść: Wymuszony: W każdej turze przekieruj 1 punkt obrażeń przydzielony tej jednostce na inną, wybraną jednostkę na dowolnym Polu Bitwy. (Jeśli nie jest to możliwe, obrażenia zostają przydzielone kapłanom-wojownikom.)

Numer: 35
Nazwa: Free Company // Wolna kompania
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: I
Siła: 1
Wytrzymałość: 3
Cechy: Wojownik.
Treść: Zwiad (jeśli ta jednostka nie zostanie zniszczona w walce, odrzuć jedną losową kartę z ręki przeciwnika).

Numer: 36
Nazwa: Pistoliers // Rajtarzy
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: I
Siła: 1
Wytrzymałość: 2
Cechy: Zwiadowca.
Treść: Akcja: Wydaj 1 żeton zasobów, aby przesunąć tę jednostkę z obecnie zajmowanej strefy do innej z twoich stref.

Numer: 37
Nazwa: Johannes Broheim // Johannes Broheim
Unikatowa: Tak
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 6
Koszt Lojalności: III
Siła: 1
Wytrzymałość: 4
Cechy: Bohater. Jazda.
Treść: Tylko jeden Bohater na strefę. Kontratak 2. Pod koniec każdej fazy możesz przesunąć tę jednostkę z obecnie zajmowanej strefy do innej z twoich stref.

Numer: 38
Nazwa: Knight Training // Trening rycerski
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 0
Koszt Lojalności: II
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Dodatek. Umiejętność.
Treść: Dołącz do wybranej jednostki na twoim Polu Bitwy. Jednostka, do której dołączono tę kartę, zyskuje {S}.

Numer: 39
Nazwa: Church of Sigmar // Świątynia Sigmara
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: II
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Budowla.
Treść: Królestwo. Przeciwnicy nie mogą wybierać twoich jednostek za cel efektów kart, chyba że zapłacą o 1 żeton zasobów więcej za każdy efekt.

Numer: 40
Nazwa: City Gates // Miejskie bramy
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: I
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Budowla.
Treść: Wymuszony: Na początku swojej tury umieść w tej stree wierzchnią kartę ze swojej talii jako rozwinięcie.

Numer: 41
Nazwa: Shrine to Taal // Kapliczka Taala
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: I
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Budowla.
Treść: Wymuszony: Na początku swojej tury wybierz jednostkę z tej strefy. Do końca tej tury ta jednostka zyskuje {S} za każde twoje rozwinięcie w tej stree.

Numer: 42
Nazwa: Temple of Shallya // Świątynia Shallyi
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 4
Koszt Lojalności: I
Siła: 2
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Budowla.
Treść: Królestwo. Na początku swojej fazy Królestwa możesz przesunąć swoją jednostkę z obecnie zajmowanej strefy do innej z twoich stref.

Numer: 43
Nazwa: Defend the Border // Obrona granic
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Misja
Koszt: 0
Koszt Lojalności: II
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Misja. Jeśli na tej karcie znajduje się 3 lub więcej żetonów zasobów, przekieruj pierwszy punkt obrażeń zadany twojej Stolicy w każdej turze, na inną wybraną jednostkę lub Stolicę.
Misja. Wymuszony: Jeśli tę Misję wypełnia jakaś jednostka, na początku swojej tury umieść na tej karcie 1 żeton zasobów.

Numer: 44
Nazwa: Will of the Electors // Wola elektorów
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 1
Koszt Lojalności: I
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Przesuń do dwóch wybranych rozwinięć z jednej strefy kontrolowanej przez dowolnego gracza do innej z jego stref.

Numer: 45
Nazwa: Twin-tailed Comet // Kometa z podwójnym warkoczem
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: IIII
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Wybierz właśnie zagraną taktykę i skopiuj jej efekty. Ty wybierasz jej cele. Koszt skopiowanej taktyki zawsze wynosi 0.

Numer: 46
Nazwa: Demoralise // Demoralizacja
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 0
Koszt Lojalności: I
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Do końca tej tury wybrana jednostka traci {S}{S}.

Numer: 47
Nazwa: Franz’s Decree // Dekret Karla Franza
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 1
Koszt Lojalności: I
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Do końca tej tury wybrana jednostka nie może zostać wybrana jako atakująca lub broniąca się.

Numer: 48
Nazwa: Forced March // Forsowny marsz
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: II
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Zagraj podczas swojej tury. Akcja: Przesuń wybraną jednostkę z jednej strefy kontrolowanej przez dowolnego gracza do innej z jego stref.

Numer: 49
Nazwa: Judgement of Verena // Osąd Vereny
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 4
Koszt Lojalności: II
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Zaklęcie.
Treść: Zagraj podczas swojej tury. Akcja: Zniszcz wszystkie karty Jednostek i Wsparcia we wszystkich strefach pozbawionych rozwinięć.

Numer: 50
Nazwa: Sigmar’s Intervention // Ingerencja Sigmara
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: II
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Zaklęcie.
Treść: Zagraj tę kartę, kiedy przeciwnik zaatakuje twoją Stolicę, ale zanim zostaną wybrani obrońcy. Akcja: Przekieruj atak na inną ze swoich stref. (Atak nie może zostać przekierowany na płonącą strefę.)

Numer: 51
Nazwa: Silver Helm Brigade // Brygada srebrnych hełmów
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: WE
Siła: 1
Wytrzymałość: 3
Cechy: Elita. Szlachta. Jazda.
Treść: Wymuszony: Kiedy ta jednostka otrzyma 1 lub więcej obrażeń, wylosuj kartę.

Numer: 52
Nazwa: Archmage of Saphery // Arcymag Saphery
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 1
Koszt Lojalności: WE
Siła: N/A
Wytrzymałość: 1
Cechy: Czarodziej.
Treść: Misja. Akcja: Podczas swojej fazy Misji możesz wyleczyć 1 obrażenie wybranej jednostki. (Tylko raz na turę.)

Numer: 53
Nazwa: Blessing of Isha // Błogosławieństwo Ishy
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 0
Koszt Lojalności: WE
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Dodatek. Zaklęcie.
Treść: Dołącz do wybranej jednostki. Jeśli to możliwe, przywróć tę jednostkę. Jednostka, do której dołączono tę kartę, nie może zostać spaczona.

Numer: 54
Nazwa: Radiant Gaze // Promienne spojrzenie
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: WEWEWE
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Zaklęcie.
Treść: Akcja: Wybierz strefę przeciwnika. Do końca tej tury wszystkie jednostki w tej stree tracą {S}.

Numer: 55
Nazwa: Greater Heal // Większe uzdrowienie
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: WE
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Zaklęcie.
Treść: Akcja: Wylecz wszystkie obrażenia swoich jednostek.

Numer: 56
Nazwa: Crooked Teef Goblins // Kszyfozembe gobliny
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 1
Koszt Lojalności: O
Siła: 1
Wytrzymałość: 1
Cechy: Goblin. Wojownik.
Treść: Tylko Pole Bitwy.

Numer: 57
Nazwa: Squig Herders // Poganiacze zębaczy
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: O
Siła: 1
Wytrzymałość: 2
Cechy: Goblin. Wojownik.
Treść: Ta jednostka zyskuje {S}, jeśli kontrolujesz co najmniej jedną jednostkę, która otrzymała już obrażenia.

Numer: 58
Nazwa: Ironclaw’s Horde // Horda Żelaznego Pazura
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 5
Koszt Lojalności: OO
Siła: 4
Wytrzymałość: 2
Cechy: Wojownik.
Treść: Tylko Pole Bitwy.

Numer: 59
Nazwa: Followers of Mork // Wyznawcy Morka
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: O
Siła: 1
Wytrzymałość: 2
Cechy: Szaman.
Treść: Wymuszony: Kiedy ta jednostka wchodzi do gry, każdy gracz otrzymuje 2 niebezpośrednie obrażenia (gracze sami przydzielają otrzymane niebezpośrednie obrażenia).

Numer: 60
Nazwa: Black Orc Squad // Oddział czarnych orków
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: O
Siła: 1
Wytrzymałość: 4
Cechy: Wojownik. Elita.
Treść: N/A

Numer: 61
Nazwa: Boar Boyz // Chopaki na knurach
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 4
Koszt Lojalności: OO
Siła: 1
Wytrzymałość: 4
Cechy: Jazda.
Treść: Ta jednostka zyskuje {S}{S}, jeśli kontrolujesz co najmniej jedną jednostkę, która otrzymała już obrażenia.

Numer: 62
Nazwa: Urguck // Urguck
Unikatowa: Tak
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: OOO
Siła: 1
Wytrzymałość: 3
Cechy: Bohater. Wojownik.
Treść: Tylko jeden Bohater na strefę. Podczas swojej fazy Stolicy możesz wydawać znajdujące się na tej jednostce obrażenia tak, jakby były żetonami zasobów.

Numer: 63
Nazwa: Grimgor Ironhide // Grimgor Żelazna Skóra
Unikatowa: Tak
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 6
Koszt Lojalności: OOOOO
Siła: 3
Wytrzymałość: 6
Cechy: Bohater. Wojownik.
Treść: Tylko jeden Bohater na strefę. Wymuszony: Kiedy ta jednostka wchodzi do gry, zniszcz wszystkie karty Wsparcia i rozwinięcia w odpowiadającej stree każdego gracza.

Numer: 64
Nazwa: Night Goblins // Nocne gobliny
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: O
Siła: 1
Wytrzymałość: 2
Cechy: Goblin. Szaman.
Treść: Wymuszony: Kiedy ta jednostka wchodzi do gry, jeśli to możliwe, zniszcz jeden wybrany Dodatek w odpowiadającej stree dowolnego gracza.

Numer: 65
Nazwa: Doom Divers // Zguboskoczkowie
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 4
Koszt Lojalności: O
Siła: 2
Wytrzymałość: 2
Cechy: Goblin.
Treść: Pole Bitwy. Wymuszony: Na początku swojej tury, każdy gracz musi poświęcić jakieś rozwinięcie albo każda strefa jego Stolicy otrzyma 1 obrażenie.

Numer: 66
Nazwa: Lobber Crew // Załoga głazocisku
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: O
Siła: 1
Wytrzymałość: 1
Cechy: Goblin.
Treść: Królestwo. Akcja: Poświęć tę jednostkę, aby zmusić przeciwnika do poświęcenia kontrolowanej przez niego jednostki (jeśli to możliwe).

Numer: 67
Nazwa: Big ‘Uns // Wielgusy
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: O
Siła: 1
Wytrzymałość: 2
Cechy: Wojownik.
Treść: Pole Bitwy. Twoje jednostki, które otrzymały już obrażenia, zyskują Odporność 1.

Numer: 68
Nazwa: Rock Lobber // Głazocisk
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: OO
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Oblężenie.
Treść: Pole Bitwy. Akcja: Wydaj 2 żetony zasobów i poświęć swoją jednostkę w tej stree, aby zadać 2 obrażenia jednej stree w dowolnej Stolicy. (Tylko raz na turę.)

Numer: 69
Nazwa: Choppa // Rembak
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 1
Koszt Lojalności: OO
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Dodatek. Broń.
Treść: Dołącz do wybranej jednostki na swoim Polu Bitwy. Jednostka, do której dołączono tę kartę, zyskuje {S}{S}.

Numer: 70
Nazwa: Totem of Gork // Totem Gorka
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 3
Koszt Lojalności: OOO
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Oblężenie.
Treść: Atakujące lub broniące się jednostki w tej stree zyskują {S}.

Numer: 71
Nazwa: Banna of da Red Sunz // Sztandara Czerwonych Słońdz
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 4
Koszt Lojalności: O
Siła: 2
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Sztandar.
Treść: Królestwo. Każdy przeciwnik, który podczas fazy Królestwa zbierze 7 lub więcej żetonów zasobów, musi przydzielić jeden z nich wybranej przez ciebie jednostce jako obrażenie.

Numer: 72
Nazwa: Smash ‘em All! // Smiaszdż ich fszytkich!
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Misja
Koszt: 1
Koszt Lojalności: OO
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Misja. Akcja: Poświęć jednostkę znajdującą się na tej Misji, aby zniszczyć wszystkie karty Wsparcia przeciwników. Możesz to zrobić tylko wtedy, jeśli na tej karcie znajduje się 3 lub więcej żetonów zasobów.
Misja. Wymuszony: Jeśli tę Misję wypełnia jakaś jednostka, na początku swojej tury umieść na tej karcie 1 żeton zasobów.

Numer: 73
Nazwa: Grimgor’s Camp // Warownia Grimgora
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 3
Koszt Lojalności: O
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Budowla.
Treść: Królestwo. W każdej turze koszt zagrania twojej pierwszej jednostki {O} jest niższy o 1.

Numer: 74
Nazwa: Smash-go-boom! // Miaszdż-i-bum!
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: X
Koszt Lojalności: OO
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Zagraj podczas swojej tury. Akcja: Zniszcz X wybranych rozwinięć w jednej stree.

Numer: 75
Nazwa: Rip Dere ‘eads off! // Oderżnijta ich łby!
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 1
Koszt Lojalności: O
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Odwróć wybrane rozwinięcie. Jeśli jest to jednostka, pozostaw ją w grze, a następnie poświęć pod koniec tej tury. Jeśli to nie jest jednostka, poświęć ją natychmiast.

Numer: 76
Nazwa: We’z Bigga! // My jezdeśmy wienksi!
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 0
Koszt Lojalności: O
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Koszt zagrania twojej następnej jednostki jest niższy o 1. Ta jednostka wchodzi do gry z 1 obrażeniem.

Numer: 77
Nazwa: Favour of Mork // Łaska Morka
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 1
Koszt Lojalności: OO
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Zaklęcie.
Treść: Akcja: Do końca tej tury wybrana jednostka traci {S}, a inna wybrana jednostka zyskuje {S}.

Numer: 78
Nazwa: Pillage // Grabież
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: OO
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Zniszcz wybraną kartę Wsparcia.

Numer: 79
Nazwa: WAAAGH! // ZAAABIIIJ!
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: OO
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Do końca tej tury każda atakująca jednostka zyskuje {S}{S}.

Numer: 80
Nazwa: Troll Vomit // Trolle rzygi
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 4
Koszt Lojalności: OO
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Zagraj podczas swojej tury. Akcja: Zniszcz wszystkie jednostki w grze.

Numer: 81
Nazwa: Servants of Khorne // Słudzy Khorna
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 1
Koszt Lojalności: C
Siła: 1
Wytrzymałość: 1
Cechy: Wojownik.
Treść: Tylko Pole Bitwy.

Numer: 82
Nazwa: Savage Marauders // Dzicy maruderzy
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: C
Siła: 2
Wytrzymałość: 1
Cechy: Wojownik.
Treść: N/A

Numer: 83
Nazwa: Festering Nurglings // Ropiejące nurglingi
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: C
Siła: 1
Wytrzymałość: 2
Cechy: Demon.
Treść: Wymuszony: Kiedy ta jednostka wchodzi do gry, spacz wybraną jednostkę w odpowiadającej stree dowolnego gracza.

Numer: 84
Nazwa: Nurgle Sorcerer // Czarnoksiężnik Nurgla
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: CCC
Siła: 1
Wytrzymałość: 2
Cechy: Czarnoksiężnik.
Treść: Misja. Akcja: Wydaj 3 żetony zasobów, aby zadać 1 obrażenie wybranej jednostce. Zadaj jej 1 dodatkowe obrażenie, jeśli jest spaczona.

Numer: 85
Nazwa: Chaos Knights // Rycerze Chaosu
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 5
Koszt Lojalności: CC
Siła: 3
Wytrzymałość: 4
Cechy: Rycerz. Jazda.
Treść: N/A

Numer: 86
Nazwa: Cultist of Slaanesh // Kultysta Slaanesha
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: C
Siła: 1
Wytrzymałość: 1
Cechy: Zelota.
Treść: Misja. Akcja: Wydaj 4 żetony zasobów, aby zniszczyć wybrane rozwinięcie.

Numer: 87
Nazwa: Valkia the Bloody // Valkia Krwawa
Unikatowa: Tak
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 4
Koszt Lojalności: CCC
Siła: 2
Wytrzymałość: 4
Cechy: Bohater. Demon.
Treść: Tylko jeden Bohater na strefę. Misja. Akcja: Wydaj 2 żetony zasobów, aby przesunąć dowolną liczbę obrażeń z tej jednostki na wybraną spaczoną jednostkę.

Numer: 88
Nazwa: Melekh the Changer // Melekh Przemieniacz
Unikatowa: Tak
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: CC
Siła: 1
Wytrzymałość: 3
Cechy: Bohater. Czarodziej.
Treść: Tylko jeden Bohater na strefę. Ta jednostka zyskuje {S} za każdą kontrolowaną przez przeciwnika spaczoną kartę.

Numer: 89
Nazwa: Fledgling Chaos Spawn // Pełzający pomiot Chaosu
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 0
Koszt Lojalności: C
Siła: N/A
Wytrzymałość: 1
Cechy: Demon.
Treść: Pole Bitwy. Wymuszony: Kiedy ta jednostka zostanie zniszczona, zadaj 1 obrażenie wybranej jednostce na Polu Bitwy dowolnego gracza.

Numer: 90
Nazwa: Savage Gors // Dzikie gory
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: C
Siła: 1
Wytrzymałość: 1
Cechy: Wojownik.
Treść: Pole Bitwy. Jeśli na swoim Polu Bitwy posiadasz 2 lub więcej rozwinięć, ta jednostka zadaje 2 dodatkowe obrażenia, kiedy atakuje.

Numer: 91
Nazwa: Dark Zealot // Mroczny zelota
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: C
Siła: 1
Wytrzymałość: 3
Cechy: Zelota.
Treść: N/A

Numer: 92
Nazwa: Bloodthirster // Krwiopijec
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 8
Koszt Lojalności: CCCCC
Siła: 5
Wytrzymałość: 8
Cechy: Demon.
Treść: Żadne obrażenia nie mogą być anulowane. Wymuszony: Na początku twojej tury każdy gracz musi poświęcić jakąś jednostkę w odpowiadającej stree.

Numer: 93
Nazwa: Cloud of Flies // Chmura much
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 0
Koszt Lojalności: C
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Dodatek. Zaklęcie.
Treść: Dołącz do wybranej, kontrolowanej przez ciebie jednostki. Na początku swojej tury możesz zadać 1 nieanulowalne obrażenie jednostce, do której dołączono tę kartę, oraz innej wybranej jednostce.

Numer: 94
Nazwa: Horrific Mutation // Straszliwa mutacja
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 1
Koszt Lojalności: C
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Dodatek. Mutacja.
Treść: Dołącz do wybranej, kontrolowanej przez ciebie jednostki. Wymuszony: Kiedy jednostka, do której dołączono tę kartę atakuje, broniące się jednostki otrzymują -1 punkt Wytrzymałości.

Numer: 95
Nazwa: Sadistic Mutation // Sadystyczna mutacja
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: CC
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Dodatek. Mutacja.
Treść: Dołącz do wybranej, kontrolowanej przez ciebie jednostki. Wymuszony: Kiedy jednostka, do której dołączono tę kartę, zadaje obrażenia w walce, zadaj 1 obrażenie wybranej jednostce lub Stolicy.

Numer: 96
Nazwa: Warpstone Meteor // Spaczeniowy meteoryt
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 3
Koszt Lojalności: CC
Siła: 2
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Spaczeń.
Treść: Wymuszony: Na początku twojej tury każdy z graczy musi spaczyć jedną ze swoich jednostek w odpowiadającej stree albo jego Stolica otrzyma 1 obrażenie (gracze sami przydzielają otrzymane obrażenia).

Numer: 97
Nazwa: Journey to the Gate // Wędrówka do bramy
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Misja
Koszt: 2
Koszt Lojalności: CC
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Misja. Akcja: Poświęć jednostkę znajdującą się na tej Misji, aby zmusić każdego przeciwnika do odrzucenia wszystkich kart z ręki. Możesz to zrobić podczas swojej tury i tylko wtedy, jeśli na tej karcie znajduje się 3 lub więcej żetonów zasobów.
Misja. Wymuszony: Jeśli tę Misję wypełnia jakaś jednostka, na początku swojej tury umieść na tej karcie 1 żeton zasobów.

Numer: 98
Nazwa: Shrine to Nurgle // Kapliczka Nurgla
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: C
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Budowla.
Treść: Królestwo. Wymuszony: Kiedy jakiejś jednostce przeciwnika zostaną zadane obrażenia w walce, spacz ją.

Numer: 99
Nazwa: Seduced by Darkness // Uwiedziony przez ciemność
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 0
Koszt Lojalności: C
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Spacz wybraną jednostkę.

Numer: 100
Nazwa: Will of Tzeentch // Wola Tzeentcha
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: CCC
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Zagraj podczas swojej tury. Akcja: Każdy gracz odrzuca wszystkie karty ze swojej ręki i losuje trzy karty.

Numer: 101
Nazwa: Nurgle’s Pestilence // Zaraza Nurgla
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: CC
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Zaklęcie.
Treść: Akcja: Każda jednostka w grze otrzymuje 1 obrażenie. Spaczone jednostki otrzymują 1 dodatkowe obrażenie.

Numer: 102
Nazwa: Flames of Tzeentch // Płomienie Tzeentcha
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: X
Koszt Lojalności: CCC
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Zaklęcie.
Treść: Zagraj podczas swojej tury. Akcja: Zadaj X obrażeń wybranej jednostce.

Numer: 103
Nazwa: Blood for the Blood God // Krew dla Boga Krwi!
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: CC
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Wybierz jednostkę na dowolnym Polu Bitwy. Zadaj tej jednostce obrażenia równe jej sile.

Nemomon - Nie 22 Sie, 2010

Numer: 104
Nazwa: Culling the Weak // Ubój słabych
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: C
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Poświęć jakąś jednostkę, aby do końca tej tury wszystkie jednostki na twoim Polu Bitwy zyskały {S}.

Numer: 105
Nazwa: Slaanesh’s Domination // Dominacja Slaanesha
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: CC
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Odkryj do trzech losowych kart z ręki wybranego przeciwnika. Możesz za darmo zagrać dowolną liczbę odkrytych w ten sposób taktyk (traktuj je tak, jakby znajdowały się na twojej ręce). (Koszt odkrytych taktyk zawsze wynosi 0.)

Numer: 106
Nazwa: Disciple of Khaine // Adept Khaina
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 3
Koszt Lojalności: ME
Siła: 1
Wytrzymałość: 3
Cechy: Wojownik. Kapłan.
Treść: Akcja: Wydaj 2 żetony zasobów, aby przekierować jedno obrażenie w walce właśnie przydzielone tej jednostce na inną wybraną jednostkę.

Numer: 107
Nazwa: Vile Sorceress // Podła czarodziejka
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: MEME
Siła: 1
Wytrzymałość: 2
Cechy: Czarnoksiężnik.
Treść: Misja. Wymuszony: Na początku twojej tury wybrana jednostka otrzymuje -1 punkt Wytrzymałości do końca tej tury.

Numer: 108
Nazwa: Cold One Riders // Jeźdźcy zimnokrwistych
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Jednostka
Koszt: 4
Koszt Lojalności: ME
Siła: 2
Wytrzymałość: 3
Cechy: Jazda. Elita.
Treść: Kontratak 1 (kiedy ta jednostka
zostaje obrońcą, natychmiast
zadaje 1 obrażenie w walce).


Numer: 109
Nazwa: Cauldron of Blood // Kocioł Krwi
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 4
Koszt Lojalności: ME
Siła: 2
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Oblężenie.
Treść: Królestwo. Wymuszony: Kiedy ta strefa zostanie zaatakowana, zadaj 1 obrażenie wybranej, atakującej jednostce.

Numer: 110
Nazwa: Hate // Nienawiść
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 0
Koszt Lojalności: ME
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Zabierz po 1 żetonie zasobów każdemu przeciwnikowi i dodaj je do swojej puli zasobów.

Numer: 111
Nazwa: Contested Village // Wioska niczyja
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 1
Koszt Lojalności: N/A
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Budowla.
Treść: Ograniczenie (nie możesz zagrać więcej niż jednej karty z ograniczeniem na turę).

Numer: 112
Nazwa: Contested Fortress // Forteca niczyja
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 3
Koszt Lojalności: N/A
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Budowla.
Treść: Ograniczenie (nie możesz zagrać więcej niż jednej karty z ograniczeniem na turę). Podczas każdej tury anuluj 1 obrażenie swojej Stolicy.

Numer: 113
Nazwa: Contested Stronghold // Twierdza niczyja
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 4
Koszt Lojalności: N/A
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Budowla.
Treść: Ograniczenie (nie możesz zagrać więcej niż jednej karty z ograniczeniem na turę). To wsparcie zyskuje {S} za każde twoje rozwinięcie w tej stree.

Numer: 114
Nazwa: Armoury // Zbrojownia
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: N/A
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Budowla.
Treść: Ograniczenie (nie możesz zagrać więcej niż jednej karty z ograniczeniem na turę). Królestwo. Jeśli posiadasz w tej stree przynajmniej 2 rozwinięcia, to wsparcie zyskuje {S}.

Numer: 115
Nazwa: Forgotten Cemetery // Zapomniany cmentarz
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: N/A
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Budowla.
Treść: Ograniczenie (nie możesz zagrać więcej niż jednej karty z ograniczeniem na turę). Misja. Jeśli posiadasz w tej stree przynajmniej 2 rozwinięcia, to wsparcie zyskuje {S}.

Numer: 116
Nazwa: Warpstone Excavation // Wykopalisko spaczenia
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 0
Koszt Lojalności: N/A
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Spaczeń.
Treść: Twoje jednostki pojawiają się w tej stree spaczone.

Numer: 117
Nazwa: Pilgrimage // Pielgrzymka
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 4
Koszt Lojalności: N/A
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Koszt zagrania tej karty jest niższy o 1 za każde rozwinięcie w twojej stree Misji. Akcja: Cofnij wybraną jednostkę na rękę jej właściciela.

Numer: 118
Nazwa: Burn It Down // Spalić to!
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 2
Koszt Lojalności: N/A
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Zniszcz wybraną kartę Wsparcia posiadającą wydrukowany koszt równy X lub mniej. X to liczba rozwinięć na twoim Polu Bitwy.

Numer: 119
Nazwa: Innovation // Innowacja
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Taktyka
Koszt: 0
Koszt Lojalności: N/A
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Akcja: Zyskujesz 1 żeton zasobów za każde rozwinięcie w twoim Królestwie.

Numer: 120
Nazwa: Infiltrate! // Infiltracja!
Unikatowa: Tak
Rodzaj: Misja
Koszt: 2
Koszt Lojalności: N/A
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Misja. Wymuszony: Na początku swojej tury odrzuć X wierzchnich kart z talii każdego przeciwnika. X to liczba żetonów zasobów na tej Misji.
Misja. Wymuszony: Jeśli tę Misję wypełnia jakaś jednostka, na początku swojej tury umieść na tej karcie 1 żeton zasobów.

Numer: 121
Nazwa: Prepare for War! // Gotuj się na wojnę!
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Misja
Koszt: 0
Koszt Lojalności: N/A
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Misja. Akcja: Poświęć jednostkę znajdującą się na tej Misji, aby wtasować X wybranych kart z twojego stosu kart odrzuconych do twojej talii. X to liczba żetonów zasobów na tej Misji.
Misja. Wymuszony: Jeśli tę Misję wypełnia jakaś jednostka, na początku swojej tury umieść na tej karcie 1 żeton zasobów.

Numer: 122
Nazwa: Alliance Dwarf Empire // Przymierze Krasnoludy Imperium
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: N/A
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Sztandar.
Treść: Tylko Porządek. (To Przymierze zapewnia po jednym symbolu lojalności Krasnoludów i Imperium.)

Numer: 123
Nazwa: Alliance Empire High Elf // Przymierze Imperium Wysokie Elfy
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: N/A
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Sztandar.
Treść: Tylko Porządek. (To Przymierze zapewnia po jednym symbolu lojalności Imperium i Wysokich Elfów.)

Numer: 124
Nazwa: Alliance Dwarf High Elf // Przymierze Krasnoludy Wysokie Elfy
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: N/A
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Sztandar.
Treść: Tylko Porządek. (To Przymierze zapewnia po jednym symbolu lojalności Krasnoludów i Wysokich Elfów.)

Numer: 125
Nazwa: Alliance Chaos Orc // Przymierze Chaos Orki
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: N/A
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Sztandar.
Treść: Tylko Zniszczenie. (To Przymierze zapewnia po jednym symbolu lojalności Chaosu i Orków.)

Numer: 126
Nazwa: Alliance Chaos Dark Elf // Przymierze Chaos Mroczne Elfy
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: N/A
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Sztandar.
Treść: Tylko Zniszczenie. (To Przymierze zapewnia po jednym symbolu lojalności Chaosu i Mrocznych Elfów.)

Numer: 127
Nazwa: Alliance Orc Dark Elf // Przymierze Orki Mroczne Elfy
Unikatowa: N/A
Rodzaj: Wsparcie
Koszt: 2
Koszt Lojalności: N/A
Siła: 1
Wytrzymałość: N/A
Cechy: Sztandar.
Treść: Tylko Zniszczenie. (To Przymierze zapewnia po jednym symbolu lojalności Orków i Mrocznych Elfów.)

Numer: 128
Nazwa: Cut Supply Lines // Odcięcie linii zaopatrzenia
Unikatowa: N/A
Rodzaj: N/A
Koszt: N/A
Koszt Lojalności: N/A
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Kiedy wybierzesz tę kartę, umieść ją obok stosu draftu przeciwnika. Do końca gry za każdym razem, kiedy ten gracz tworzy nowy zestaw draftowy, losuje o jedną kartę mniej.
-1 KARTA

Numer: 129
Nazwa: Reinforcements // Posiłki
Unikatowa: N/A
Rodzaj: N/A
Koszt: N/A
Koszt Lojalności: N/A
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Kiedy wybierzesz tę kartę, odrzuć ją i przejrzyj pięć wierzchnich kart ze swojego stosu draftu. Dodaj jedną z tych kart do swojej talii, a resztę umieść na spodzie stosu draftu.
PRZESZUKAJ 5

Numer: 130
Nazwa: Sabotage // Sabotaż
Unikatowa: N/A
Rodzaj: N/A
Koszt: N/A
Koszt Lojalności: N/A
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Kiedy wybierzesz tę kartę, umieść ją odkrytą obok swojej talii. Kiedy będziesz odciągał karty z zestawu przeciwnika, możesz poświęcić sabotaż, aby odciągnąć 1 dodatkową kartę.
ODCIĄGNIJ +1

Numer: 131
Nazwa: Shifting Tides // Kapryśny los
Unikatowa: N/A
Rodzaj: N/A
Koszt: N/A
Koszt Lojalności: N/A
Siła: N/A
Wytrzymałość: N/A
Cechy: N/A
Treść: Kiedy wybierzesz tę kartę, poświęć ją. Następnie wtasuj zestaw, z którego wyciągnięto tę kartę, z powrotem do stosu draftu jego właściciela i zastąp ten zestaw taką samą liczbą kart.
ODNÓW ZESTAW

Nemomon - Nie 22 Sie, 2010

Plik ten może zawierać małe błędy, nie powinien co prawda, ale może. Jeżeli ktoś zauważy jakiś błąd, proszę wysłać mi Prywatną Wiadomość o tym, a zostanie on poprawiony.

Dziękuję.

W niedługim czasie pojawi się również spoiler kart z Cyklu Spaczenia.
Wieczorem również pojawi się wersja spisu w pliku .doc


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group